Najnovija saopštenja

Sprovođenje paralelne revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije

20

jun

Sprovođenje paralelne revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije

20. jun 2022. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije i Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije održali su 16. juna sastanak u vezi sa sprovođenjem paralelne revizije svrsishodnosti poslovanja.

DRI započela reviziju kod još 46 korisnika javnih sredstava

15

jun

DRI započela reviziju kod još 46 korisnika javnih sredstava

15. jun 2022. godina

Državna revizorska institucija je, u skladu sa Programom revizije za 2022. godinu, tokom maja i juna započela postupak revizije kod još 46 korisnika javnih sredstava.

DRI po prvi put započela sprovođenje revizija pravilnosti i svrsishodnosti poslovanja

13

jun

DRI po prvi put započela sprovođenje revizija pravilnosti i svrsishodnosti poslovanja

13. jun 2022. godina

Državna revizorska institucija, po Programu revizije za 2022. godinu, započela je sprovođenje 24 kombinovane revizije pravilnosti i svrsishodnosti poslovanja.

DRI započela sprovođenje revizija svrsishodnosti poslovanja iz Programa revizije za 2022. godinu

09

jun

DRI započela sprovođenje revizija svrsishodnosti poslovanja iz Programa revizije za 2022. godinu

09. jun 2022. godina

Državna revizorska institucija, po Programu revizije za 2022. godinu, započela je sprovođenje 14 revizija svrsishodnosti poslovanja.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima teško kršila obavezu dobrog poslovanja

02

jun

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima teško kršila obavezu dobrog poslovanja

02. jun 2022. godina

Državna revizorska institucija je sprovela reviziju pravilnosti poslovanja Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci i sačinila Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja u delu koji se odnosi na uvećanje plata zaposlenih od 1. januara do 31. decembra 2019. godine i javne nabavke u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2019. godine, broj: 400-1189/2020-05/7 od 15. decembra 2020. godine.

Institut ekonomskih nauka u Beogradu teško kršio obavezu dobrog poslovanja

01

jun

Institut ekonomskih nauka u Beogradu teško kršio obavezu dobrog poslovanja

01. jun 2022. godina

Državna revizorska institucija sprovela je reviziju pravilnosti poslovanja Instituta ekonomskih nauka u Beogradu i sačinila Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2018. i 2019. godinu i ostvarivanje i raspodelu prihoda za 2019. godinu, broj 400-707/2020-03/11 od 28. decembra 2020. godine.

Predstavnici DRI učesnici vebinara „Upravljanje imovinom javnog sektora i EU integracije“

17

maj

Predstavnici DRI učesnici vebinara „Upravljanje imovinom javnog sektora i EU integracije“

17. maj 2022. godina

Nikola Stefanović, ovlašćeni državni revizor, Milena Leković i Uroš Marjanović, viši savetnici u reviziji i Ivana Dragosavac, savetnik u reviziji pohađali su danas, ispred Državne revizorske institucije, putem zoom platforme, vebinar „Upravljanje imovinom javnog sektora i EU integracije“, u organizaciji Centra za izuzetnost u finansijama (CEF), vodeće regionalne institucije koja promoviše izgradnju kapaciteta u javnim finansijama širom jugoistočne Evrope.

Predstavnici DRI učesnici prolećnog seminara EUROSAI Radne grupe za reviziju zaštite životne sredine

12

maj

Predstavnici DRI učesnici prolećnog seminara EUROSAI Radne grupe za reviziju zaštite životne sredine

12. maj 2022. godina

Nikola Stefanović, ovlašćeni državni revizor i Miloš Mandušić, viši savetnik za kontrolu kvaliteta učestvovali su na prolećnom seminaru Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) Radne grupe za reviziju zaštite životne sredine održanom putem video konferencije 10. i 11. maja pod nazivom „Klimatske promene i pitanja vode: vodosnabdevanje/suše, pretnje od poplava“.

Državna revizorska institucija započela postupak revizije kod još 57 korisnika javnih sredstava

18

april

Državna revizorska institucija započela postupak revizije kod još 57 korisnika javnih sredstava

18. april 2022. godina

Državna revizorska institucija, u skladu sa Programom revizije za 2022. godinu, započela je tokom marta i aprila postupak revizije finansijskih izveštaja, revizije pravilnosti poslovanja i revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja kod još 57 korisnika javnih sredstava.

Predstavnici DRI učesnici seminara EUROSAI Radne grupe za IT

13

april

Predstavnici DRI učesnici seminara EUROSAI Radne grupe za IT

13. april 2022. godina

Vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović, državni revizori Dragan Stojanović, Dejan Stojiljković i Željko Motić i savetnik za analizu i planiranje Jovan Vuković učestvovali su na onlajn seminaru EUROSAI RG za IT održanom 12. aprila pod nazivom „Voda iza brane – izazovi za VRI u pogledu protoka podataka“ u organizaciji VRI Estonije.

Državna revizorska institucija predala Narodnoj skupštini Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu

29

mart

Državna revizorska institucija predala Narodnoj skupštini Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu

29. mart 2022. godina

Državna revizorska institucija (DRI) dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu, u skladu sa Zakonom i u roku, 28. marta.

DRI objavila registar preporuka za 2020. godinu

16

mart

DRI objavila registar preporuka za 2020. godinu

16. mart 2022. godina

Državna revizorska institucija je u revizijama sprovedenim u 2020. godini dala subjektima revizije 2.155 preporuka i objavila ih na svom vebsajtu u Registru preporuka za 2020. godinu. Najviše preporuka DRI je dala u revizijama finansijskih izveštaja 1.215, zatim u revizijama pravilnosti poslovanja 534, u revizijama svrsishodnosti poslovanja 264 preporuka, a u kombinovanim revizijama finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja 142 preporuke.

Održan sastanak predsednika vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji

16

mart

Održan sastanak predsednika vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji

16. mart 2022. godina

Dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor učestvovao je danas, putem zoom platforme, na sastanku predsednika Mreže vrhovnih revizorskih institucija (VRI) država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda održanom u Parizu, u organizaciji SIGMA (zajedničke inicijative OECD i EU).

Ivica Gavrilović reimenovan na funkciju vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 5

11

mart

Ivica Gavrilović reimenovan na funkciju vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 5

11. mart 2022. godina

Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas Ivicu Gavrilovića po drugi put na funkciju vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 5 (Sektor za metodologiju revizije i razvoj). Gavrilović je, polaganjem zakletve pred članovima Saveta, preuzeo dužnost vrhovnog državnog revizora.

Preminuo Života Antić, prvi imenovani vrhovni državni revizor

09

mart

Preminuo Života Antić, prvi imenovani vrhovni državni revizor

09. mart 2022. godina

Života Antić, prvi imenovani vrhovni državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji, koji je tu funkciju obavljao od 1. jula 2008. godine do 21. aprila 2012. godine preminuo je 9. marta 2022. godine u Nišu nakon kraće bolesti.

Potpisan Sporazum o saradnji VRI Republike Srbije i Severne Makedonije

25

februar

Potpisan Sporazum o saradnji VRI Republike Srbije i Severne Makedonije

25. februar 2022. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Republike Srbije dr Duško Pejović i glavni državni revizor Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije Maksim Acevski potpisali su danas u Skoplju Sporazum o saradnji.

DRI započela postupak revizije 111 subjekata javnih sredstava

09

februar

DRI započela postupak revizije 111 subjekata javnih sredstava

09. februar 2022. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je započela postupak revizije 111 subjekata javnih sredstava u skladu sa Programom revizije DRI za 2022. godinu koji je usvojio Savet DRI 24. decembra 2021. godine.

DRI od Svetske banke dobila najviše ocene u oblasti eksterne revizije

31

januar

DRI od Svetske banke dobila najviše ocene u oblasti eksterne revizije

31. januar 2022. godina

U četvrtoj oceni nacionalnog sistema za upravljanje javnim finansijama u Srbiji, odnosno Izveštaju o oceni učinka „Javni rashodi i finansijska odgovornost“ (PEFA), u oblasti eksterne revizije, a nakon tri prethodno sprovedene ocene PEFA na centralnom nivou države u 2007, 2010. i 2015. godini, Državna revizorska institucija ostvarila je značajno više ocene u odnosu na prethodni izveštaj.

Svečano otvoren prvi Centar za obuku Državne revizorske institucije

27

januar

Svečano otvoren prvi Centar za obuku Državne revizorske institucije

27. januar 2022. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović svečano je danas u Beogradu otvorio prvi Centar za obuku Državne revizorske institucije.

DRI regionalni lider u oblasti eksterne revizije

24

januar

DRI regionalni lider u oblasti eksterne revizije

24. januar 2022. godina

SIGMA sprovodi ocene principa javne uprave u državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima za članstvo u EU od 2015. godine. Od 2017. godine ove ocene se sprovode na osnovu Metodološkog okvira za principe javne uprave. Godišnji izveštaji SIGMA-e unose se u godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku država kandidata i država potencijalnih kandidata za članstvo u EU. U Izveštaju o SIGMA oceni principa javne uprave Republike Srbije za 2021. godinu eksterna revizija je najbolje ocenjena oblast u Srbiji i to ocenom 4.5 u odnosu na najvišu ocenu koja iznosi 5.0, sa najvećim napretkom u odnosu na 2017. godinu kada je ocenjena sa 3.5.