Najnovija saopštenja

DRI regionalni lider u oblasti eksterne revizije

24

januar

DRI regionalni lider u oblasti eksterne revizije

24. januar 2022. godina

SIGMA sprovodi ocene principa javne uprave u državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima za članstvo u EU od 2015. godine. Od 2017. godine ove ocene se sprovode na osnovu Metodološkog okvira za principe javne uprave. Godišnji izveštaji SIGMA-e unose se u godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku država kandidata i država potencijalnih kandidata za članstvo u EU. U Izveštaju o SIGMA oceni principa javne uprave Republike Srbije za 2021. godinu eksterna revizija je najbolje ocenjena oblast u Srbiji i to ocenom 4.5 u odnosu na najvišu ocenu koja iznosi 5.0, sa najvećim napretkom u odnosu na 2017. godinu kada je ocenjena sa 3.5.