Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 6/2020 18.01.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga kasko osiguranja vozila, Partija 2 - možete preuzeti ovde.
2 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2020 02.02.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga mobilne telefonije, možete preuzeti ovde.
3 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2020 07.02.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - pružanje elektronskih komunikacionih usluga - interneta - možete preuzeti ovde.
4 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 11/2021 23.02.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - nabavka papira za fotokopiranje Ballet A4 i HP A3 80gr/m2, Partija 1 - možete preuzeti ovde.
5 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 11/2020 04.04.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade - Partija 1, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti - Partija 2, možete preuzeti ovde.
6 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 1/2021 13.04.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - original toneri za Canon uređaje (Canon IR Advance 4525i), Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Javne nabavke - izveštaji o realizaciji ugovora (2022)

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - april 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - april 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - mart 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - mart 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - februar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - februar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ostalo

Plan javnih nabavki za 2021. godinu - možete preuzeti ovde.