Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 6/2020 18.01.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga kasko osiguranja vozila, Partija 2 - možete preuzeti ovde.
2 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2020 10.06.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga mobilne telefonije, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje1 o zaključenom ugovoru za nabavku usluga mobilne telefonije, možete preuzeti ovde.
3 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2020 16.05.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - pružanje elektronskih komunikacionih usluga - interneta - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje2 o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - pružanje elektronskih komunikacionih usluga - interneta - možete preuzeti ovde.
4 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 11/2021 04.11.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - nabavka papira za fotokopiranje Ballet A4 i HP A3 80gr/m2, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - koverti, Partija 3 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku materijala za arhiviranje i pakovanje, Partija 5 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku boja za štambilje i frankir mašine, pribora za povezivanje i pečaćenje, Partija 14 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku fascikli, Partija 4 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku olovaka, flomastera, markera, gumica, rezača i korektora, Partija 6 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku spirala i folija za koričenje, Partija 12 - možete preuzeti ovde.
5 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 11/2020 04.04.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade - Partija 1, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti - Partija 2, možete preuzeti ovde.
6 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 1/2021 04.11.2022 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - original toneri za Canon uređaje (Canon IR Advance 4525i), Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - original toneri za HP uređaje, Partija 3 - možete preuzeti ovde.
7 Otvoreni postupak Otvoreni postupak javne nabavke dobara - server (20 JN-2/22) 31.07.2022 Javni poziv možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku servera možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
8 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 8/2021 13.09.2022 Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja računarske opreme tip HP (samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2020. godini ili je nabavljena u 2020. godini), Partija 2 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluga održavanja računarske opreme tip Razno, Partija 6 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluga održavanja računarske opreme tip Minolta, Partija 9 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluga održavanja štampača tip Razno, Partija 13 - možete preuzeti ovde.
9 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 13/2021 31.07.2022 Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku goriva - možete preuzeti ovde.
10 Otvoreni postupak Nabavka usluga osiguranja imovine - računarske i elektronske opreme, koja se sprovodi u otvorenom postupku JN označenom kao 35 JN 7/22 22.09.2022 Javni poziv možete preuzeti ovde.

Ispravku javnog poziva možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Javne nabavke - izveštaji o realizaciji ugovora (2022)

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - novembar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - novembar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - oktobar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - oktobar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - septembar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - septembar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - avgust 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - avgust 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - jul 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - jul 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - jun 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - jun 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - maj 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - maj 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - april 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - april 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - mart 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - mart 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2022. godini - februar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2021. godini - februar 2022. - možete preuzeti ovde.

Ostalo

Plan javnih nabavki za 2021. godinu - možete preuzeti ovde.

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke, nabavke na koje se zakon ne primenjuje i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci u Državnoj revizorskoj instituciji - možete preuzeti ovde.