Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluge osiguranja vozila i zaposlenih (01-17) 20.02.2017 Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja zaposlenih, Partija 2,možete preuzeti ovde.


2 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2015 – za nabavku evro dizela, Partija 3 28.02.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
3 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 15/2016 – za nabavku prenosnih lap top uređaja, Partija 19 30.04.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Оbaveštenje2 o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
4 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobra - materijal i inventar za održavanje higijene (02-17) 30.11.2017 Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju, izmenjenu 10. marta 2017. godine, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

Izmenjeno obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti označene kao JN 02/17 – za nabavku materijala i inventara za održavanje higijene možete preuzeti ovde.
5 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2015 – za nabavku orginalnih tonera za Hewllet-Packard uredjaje, Partija 5 31.05.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
6 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 08/2016 – za nabavku usluga interneta 31.05.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
7 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 03/2017 – za nabavku benzina evro premium MBM 95, Partija 2 30.06.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
8 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku olovki, flomastera, markera, gumica, rezača i korektora, Partija 7 30.06.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
9 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku spirala i folija za koričenje, Partija 14 30.06.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
10 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2017 – za nabavku goriva euro dizel, Partija 3 30.07.2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
11 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 – za nabavku papira za fotokopiranje, Partija 1 30.07.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

12 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 05/2016 – za nabavku usluga osiguranja imovine, Partija 19 31.07.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
13 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku koverti, Partija 4 31.07.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
14 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku CD-a, USB memorija, tastatura i miševa, Partija 8 31.08.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
15 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku obrazaca, Partija 10 31.08.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
16 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku sveski, blokova, rokovnika i mapa, Partija 11 31.08.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
17 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 8/2017 – za nabavku orginalnih tonera za Minolta uređaje, Partija 6 31.08.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
18 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku materijala za arhiviranje i parkovanje, Partija 6 31.08.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
19 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 – za nabavku boja za štambilje i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje, Partija 16 31.08.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
20 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 01/2017 – za nabavku toaletnog papira, Partija 2 30.09.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
21 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 1/2017 – za nabavku toaletnog papira, Partija 2 29.09.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
22 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobra - skeneri i mrežna oprema (04-17) 13.10.2017 Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje1 konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti označene kao JN 04/17 – za nabavku skenera i mrežne opreme, Partija 1 skeneri, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti označene kao JN 04/17 – za nabavku skenera i mrežne opreme, Partija 2 mrežna oprema, možete preuzeti ovde.
23 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobra - sistem za evidenciju prisustva zaposlenih na radu (03-17) 18.10.2017

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje1 konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju, izmenjenu 9.oktobra 2017.godine možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje2 konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje3 konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje2 o produžetku roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

24 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku papira za fotokopiranje A3 80 gr, Partija 2 31.10.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
25 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku baterija, Partija 9 31.10.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
26 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku fascikli, Partija 5 31.10.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
27 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku heft mašina, klamerica, spajalica, lepka i selotejpa, Partija 15 31.10.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
28 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 04/2017 – za nabavku ostalog kancelarijskog materijala, Partija 17 31.10.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
29 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 01/2017 – za nabavku ubrusa u rolnama, Partija 1 31.10.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
30 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobra - softveri za računare i servere (05-17) 06.12.2017

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje1 konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju, izmenjenu 30.11.2017.godine možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje2 konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje2 o produžetku roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za softver za daljinsku podršku korisnicima, Partija 2, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za softver za naprednu zaštitu od zlonamernih programa, Partija 1, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za softver za čuvanje i vraćanje podataka sa fizičkih i virtualnih servera i radnih stanica, Partija 3, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za softver za formatiranje, particionisanje i konvertovanje diskova, Partija 4, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za softver za praćenje i prikupljanje logova na serverima i mrežnim uređajima, Partija 5, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za softver za pregled logova na serverima i mrežnim uređajima, Partija 6, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za softver za praćenje aktivnog direktorijuma, Partija 7, možete preuzeti ovde.

31 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 – za nabavku usluge održavanja računarske opreme Tip HP, Partija 2 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
32 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 – za nabavku usluge održavanja štampača Tip HP, Partija 6 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
33 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 – za nabavku usluge održavanja računarske opreme Tip Dell, Partija 1 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
34 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 – za nabavku usluge održavanja računarske opreme Tip razno, Partija 5 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
35 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 13/2017 – za nabavku prenosnih laptop uređaja Tip 2, Partija 21 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
36 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 13/2017 – za nabavku radnih stanica Tip 3, Partija 3 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
37 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 13/2017 – za nabavku uređaja za štampanje Tip 3 (crno-beli štampač laser A4 sa mogućnošću dupleks štampe), Partija 11 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
38 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 13/2017 – za nabavku prenosnih laptop uređaja Tip 3, Partija 22 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
39 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2016 – za nabavku usluga mobilne telefonije 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
40 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 13/2017 – za nabavku monitora Tip 2, Partija 29 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
41 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 – za nabavku usluge održavanja UPS uređaja Tip razno, Partija 13 29.12.2017 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.