Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 – za nabavku usluge održavanja štampača tip Minolta, Partija 8 31.01.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
2 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2017 – za nabavku benzina evro premium BMV 95, Partija 2 31.01.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
3 Otvoreni postupak Javna nabavka uslugа osiguranja vozila (JN 01-18) 12.03.2018

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

4 Otvoreni postupak Javna nabavka usluga osiguranja zaposlenih (JN 02-18) 30.03.2018

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

5 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2015 – za nabavku originalnih tonera za Hewllet-Packard uređaje, Partija 5 28.02.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
6 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 14/2016 – za nabavku originalnih tonera za Minolta uređaje, Partija 1 28.02.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
7 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 8/2016 – za nabavku usluga Interneta 30.03.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
8 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 13/2017 – za nabavku prenosnih laptop uređaja Tip 2, Partija 21 30.04.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
9 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2017 – za nabavku goriva evro dizel, Partija 3 31.05.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
10 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 – za nabavku papira za fotokopiranje A4 80 gr, Partija 1 31.05.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
11 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluge organizacije prevoza i smestaja prilikom službenih putovanja u inostranstvo (JN 03-18) 22.06.2018

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

12 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 – za nabavku spirala i folija za koričenje, Partija 14 29.06.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
13 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 – za nabavku heft mašina, klamerica, spajalica, lepka i selotejpa, Partija 15 29.06.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
14 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 – za nabavku olovki, flomastera, markera, gumica, rezača i korektora, Partija 7 29.06.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
15 Centralizovane javne nabavke Centralizovane javne nabavke CJN 4/2015 – za nabavku tonera za Неwllet-Раскard uređaje, Partija 5 08.07.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
16 Centralizovane javne nabavke Centralizovane javne nabavke CJN 9/2018 – nabavka uređaja za štampanje Tip 9 (mrežna crno-bela multifunkcionalna mašina laser A3 podna), Partija 17 10.07.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
17 Centralizovane javne nabavke Centralizovane javne nabavke CJN 3/2016 – nabavka usluga mobilne telefonije 15.07.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
18 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 8/2017 – nabavka tonera za ostale uređaje (Toshiba, Oliveti, Tallygenikom, Nashuatec, Dell), Partija 8 31.08.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
19 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2018 – nabavka usluga osiguranja opreme od požara i drugih osnovnih rizika, loma, krađe i izliva vode iz instalacija, Partija 14 31.08.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
20 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 – nabavka usluga održavanja štampača tip Minolta, Partija 8 31.08.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
21 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 – za nabavku koverti, Partija 4 30.09.2018 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
22 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 9/2018 – za nabavku radnih stanica Tip 3, Partija 3 30.09.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
23 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 9/2018 – za nabavku uređaja za štampanje Tip 3 (crno-beli štampač laser A4 sa mogućnošću dupleks štampe), Partija 11 30.09.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
24 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 9/2018 – za nabavku prenosnih laptop uređaja Tip 2, Partija 24 07.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
25 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 8/2016 – za nabavku usluga simetričnog internet pristupa sa odgovarajućom zaštitom od DoS i DDoS napada 07.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
26 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 9/2018 – za nabavku monitora Tip 2, Partija 34 07.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
27 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 2/2018 – za nabavku elektronskih komunikacionih usluga - internet 29.11.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
28 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - nabavka softvera (JN 04-18) 29.11.2018

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku softvera za naprednu zaštitu od zlonamernih programa, Partija 2, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku softvera za kancelarijsko poslovanje, Partija 1, možete preuzeti ovde.

29 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 18/2018 – za nabavku putničkog vozila radne zapremine do 1400cm³, Partija 1 31.12.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Javne nabavke - izveštaji o realizaciji ugovora (2018)

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (januar) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (februar) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (mart) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (april) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (jun) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (septembar) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (oktobar) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (novembar) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (decembar) - možete preuzeti ovde.