Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - kancelarijski nameštaj police (JN 01-19) 07.02.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

2 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluge organizacije prevoza i smeštaja prilikom službenih putovanja u inostranstvo (JN 02-19) 18.02.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

3 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 07.04.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku CD-a, USB memorija, tastatura i miševa, Partija 8 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku materijala za arhiviranje i pakovanje, Partija 6 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku koverti, Partija 4 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku papira za fotokopiranje A4 80g, Partija 1 - možete preuzeti ovde.
4 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma - održavanje službenih vozila (JN 03-19) 08.03.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma za partiju 3 i Odluku o obustavi postupka javne nabavke za partije 1 i 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partije 1 i 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za partiju 3 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 možete preuzeti ovde.

5 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 5/2018 29.03.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge obaveznog osiguranja vozila, partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge kasko osiguranja vozila, partija 2 - možete preuzeti ovde.
6 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluge vulkaniziranja guma (JN 04-19) 22.03.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

7 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma - usluge održavanja službenih vozila (JN 05-19) 24.05.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma za nabavku usluga održavanja vozila za Partije 1 i 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu za nabavku usluga održavanja vozila za Partiju 1 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu za nabavku usluga održavanja vozila za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

8 Otvoreni postupak Javna nabavka benzina u otvorenom postupku (JN 06-19) 31.05.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

9 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 6/2018 31.03.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge osiguranja zaposlenih u slučaju hiruških intervencija i težih bolesti, Partija 2 - možete preuzeti ovde.
10 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 31.05.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača Tip HP, partija 6 - možete preuzeti ovde.
11 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 1/2019 31.07.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva Evro Premium BMB 95, Partija 2, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke označene kao CJN 1/2019 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva Evro Dizel, Partija 3, možete preuzeti ovde.

12 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 7/2018 05.07.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga mobilne telefonije, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke oznaèene kao CJN 7/2018 - možete preuzeti ovde.

13 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 7/2018 07.07.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku original tonera za HP uređaje, Partija 3 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku original tonera za Minolta uređaje, partija 6 - možete preuzeti ovde.

14 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2019 30.11.2019

Obaveštenje o zaključenomugovoru za nabavku original tonera za Canon uređaje (Canon IR Advance 4525i), Partija 1, za nove štampače - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku original tonera za HP uređaje, Partija 3, za nove štampače - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku orginal tonera za ostale uređaje (Brother, DELL, Oliveti, Fujitsu, Nashuatec, OKI, Develop…), Partija 8 - možete preuzeti ovde.

15 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 2/2019 31.07.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku uređaja za štampanje Tip 8, Partija 28 - možete preuzeti ovde.

16 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 8/2019 21.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača tip Minolta, Partija 9 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača tip Canon, Partija 10 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača tip razno, Partija 13 - možete preuzeti ovde.

17 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2018 30.08.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge osiguranja opreme od požara i drugih osnovnih rizika, loma, krađe i izliva vode iz instalacija, bez učešća u šteti, Partija 14 - možete preuzeti ovde.

18 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 7/2019 18.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - heft mašine, klamerice, spajalice, lepak i selotejp, Partija 15 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape, Partija 11 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - fascikle, Partija 5 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači, korektori, Partija 7 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - baterije, Partija 9 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - ostali kancelarijski materijal, Partija 17 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - koverte, Partija 4 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - spirale i folije za koričenje, Partija 14 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku obrazaca, Partija 10 - možete preuzeti ovde.

19 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluge vulkaniziranja guma (JN 07-19) 31.10.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovor na postavljena pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga vulkaniziranja guma, označenom kao JN 07/19 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

20 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - nabavka softvera za računare i servere (JN 08-19) 18.11.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaljučenom ugovoru za partiju 1 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaljučenom ugovoru za partiju 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaljučenom ugovoru za partiju 3 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaljučenom ugovoru za partiju 4 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaljučenom ugovoru za partiju 5 možete preuzeti ovde.

21 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 2/2018 – pružanje elektronskih komunikacionih usluga - internet 30.11.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
22 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 13/2019 30.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - boje za štambilje i frankir mašine, Partija 16 - možete preuzeti ovde.

Javne nabavke - izveštaji o realizaciji ugovora (2019)

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (decembar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (novembar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (novembar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (oktobar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (oktobar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (septembar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (septembar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (jul 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (jul 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (jun 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (jun 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (maj 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (maj 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (april 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (april 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (februar 2019)- možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (februar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (januar 2019) - možete preuzeti ovde.