Otvoreni konkursi

Interni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-1507/2021-08 od 8. septembra 2021. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst internog konkursa.
Obrasci prijave za radna mesta:
Viši savetnik u reviziji, Sektor broj 1, Beograd.
Viši savetnik u reviziji, Sektor broj 2, Beograd.
Viši savetnik u reviziji, Sektor broj 2, Niš.
Viši savetnik u reviziji, Sektor broj 4, Beograd.
Interni konkurs objavljen je na internet prezentaciji Državne revizorske institucije 9. septembra 2021. godine. Poslednji dan za podnošenje prijava je 17. septembar 2021. godine.

Obaveštenje

Listu kandidata koji su ispunili merila za izbor, na javnom konkursu od 9. septembra 2021. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 9. septembra 2021. godine, možete preuzeti ovde.

Listu kandidata koji su ispunili merila za izbor, na javnom konkursu od 26. maja 2021. godine, možete preuzeti ovde.