Otvoreni konkursi

Javni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-167/2022-08 od 13. januara 2022. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst javnog konkursa.
Obrasci prijave za radna mesta:
Mlađi savetnik u reviziji, Sektor broj 1, Beograd.
Mlađi savetnik u reviziji, Sektor broj 2, Niš.
Mlađi savetnik u reviziji, Sektor broj 3, Novi Sad.
Mlađi savetnik u reviziji, Sektor broj 4, Beograd.
Radno mesto za administrativno-tehničke poslove, Sektor broj 1, Beograd.
Oglas o javnom konkursu je objavljen u publikaciji “Poslovi” broj 969 od 19. januara 2022. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 27. januara 2022. godine.

Interni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-1976/2021-08 od 27. decembra 2021. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst javnog konkursa.
Obrasci prijave za radna mesta:
Savetnik u reviziji, Sektor broj 1, Beograd.
Savetnik u reviziji, Sektor broj 2, Beograd.
Savetnik u reviziji, Sektor broj 2, Niš.
Savetnik u reviziji, Sektor broj 3, Novi Sad.
Savetnik u reviziji, Sektor broj 3, Kragujevac.
Savetnik u reviziji, Sektor broj 4, Beograd.
Savetnik u reviziji, Sektor broj 4, Novi Sad.
Radno mesto za kadrovske poslove, Sektor podrške reviziji, Služba za ljudske resurse, Beograd.
Interni konkurs objavljen je na internet prezentaciji Državne revizorske institucije 27. decembra 2021. godine. Poslednji dan za podnošenje prijava je 4. januar 2022. godine.

Obaveštenje

Listu kandidata koji su ispunili merila za izbor, na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 27. oktobra 2021. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 27. oktobra 2021. godine, možete preuzeti ovde.