Otvoreni konkursi

Javni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-1347/2021-08 od 15. jula 2021. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst javnog konkursa.
Obrazac prijave za radno mesto: Državni revizor, Sektor broj 1, Beograd.
Obrazac prijave za radno mesto: Državni revizor, Sektor broj 3, Beograd.
Obrazac prijave za radno mesto: Državni revizor, Sektor broj 3, Novi Sad.
Obrazac prijave za radno mesto: Državni revizor, Sektor broj 4, Beograd.
Oglas o javnom konkursu je objavljen u publikaciji “Poslovi” broj 943-944 od 21. jula 2021. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 29. jula 2021. godine.

Obaveštenje

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za imenovanje ovlašćenih državnih revizora i popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 26. maja 2021. godine, možete preuzeti ovde.

Listu kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto ovlašćeni državni revizor, po javnom konkursu od 26. maja 2021. godine, možete preuzeti ovde.