Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija - INTOSAI

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) je profesionalna organizacija vrhovnih revizorskih institucija (VRI) u zemljama koje pripadaju Ujedinjenim nacijama ili njenim specijalizovanim agencijama. INTOSAI je autonomna, nezavisna i nepolitička organizacija i predstavlja udruženje organizacija koje se bave eksternom državnom revizijom. Pruža institucionalizovan okvir vrhovnim revizorskim institucijama za unapređenje razvoja i prenošenje znanja, globalno unapređenje državne revizije i jačanje profesionalnih kapaciteta, položaja i uticaja VRI – članica. VRI igraju glavnu ulogu u reviziji državnih računa i poslovanja i u promovisanju stabilnog finansijskog upravljanja i odgovornosti u svojim vladama. Kako građani, međunarodni donatori i ostali imaju sve veća očekivanja od nacionalnih vlada, te vlade zavise od VRI koje im pomažu u obezbeđivanju javne odgovornosti. INTOSAI pruža podršku svojim članicama u ovom zadatku obezbeđujući im prilike za razmenu informacija i iskustava o reviziji i procenjujući izazove sa kojima se suočavaju i svetu koji se menja i postaje sve više međusobno zavisan.

INTOSAI je osnovana 1953. godine i sa prvobitne 34 države, članstvo se proširilo na preko 190 VRI.

Kao međunarodno priznati lider u reviziji javnog sektora, INTOSAI objavljuje smernice za finansijsko upravljanje i druge oblasti, razvija sa njima povezane metodologije, obezbeđuje obuku i promoviše razmenu informacija među članicama. INTOSAI radi na pet jezika: arapskom, engleskom, francuskom, nemačkom i španskom.

Državna revizorska institucija Srbije je punopravna članica INTOSAI od novembra 2008. godine.