Dr Bojana Mitrović

Ime i prezime: Bojana Mitrović
Datum rođenja: 03. 02. 1964.
Državljanstvo: Republika Srbija
Adresa: Beograd

Obrazovanje

• Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
• Državni revizor - sertifikat DRI
• Porezar specijalista– Specijalističke studije Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
• Revizor, Rešenje Vlade SRJ
• Ovlašćeni računovođa, Savez računovođa i revizora Srbije

Ostalo

• Zaštita tajnih podataka, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost
• Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta, INTOSAI
• Jačanje liderskih veština u javnoj upravi, PwC‘s Academy
• Učešće na kongresima INTOSAI (EUROSAI, ARABOSAI i dr.), prezenter dobre prakse DRI na međunarodnim konferencijama
• Izrada biznis planova, Fakultet organizacionih nauka
• Sprovođenje javnih nabavki i tenderskih procedura, Privredna komora Srbije
• Poreski propisi u praksi, Institut za poslovna istraživanja
• Programi razvoja malih i srednjih preduzeća, Program Svetske banke
• Govori ruski i rumunski jezik

Radno iskustvo

30 godina radnog iskustva na poslovima sa visokoškolskim obrazovanjem ekonomske struke, i to:
• Državna revizorska institucija, potpredsednik Saveta
• Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pomoćnik ministra prosvete za finansije
• Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, načelnik odeljenja za finansije
• Republička uprava javnih prihoda, Finansijska policija, šef odseka
• Elektroprivreda Srbije
- Hidroenergetski plovidbeni sistem “Đerdap”, finansijski direktor
- EDB, vodeći ekonomista sektora za razvoj
• Skijališta Srbije, savetnik za finansijsko komercijalne poslove
• Brodogradnja, spoljnotrgovinski i devizni poslovi.