Marijana Simović

Član Saveta Državne revizorske institucije je od 25. aprila 2018. godine, izabrana od strane Narodne Skupštine Republike Srbije na trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini, na osnovu odluke Narodne Skupštine Republike Srbije o izboru Saveta Državne revizorske institucije, RS broj 19.

Rođena 06. februara 1977. godine u Sremskoj Mitrovici.
Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sremskoj Mitrovici, a Ekonomski fakultet u Subotici.
Po obrazovanju diplomirani ekonomista. Ima ukupan radni staž od 18 godina.

U Državnoj revizorskoj instituciji je zaposlena od 12. decembra 2012. godine.
Pre izbora za člana Saveta Državne revizorske institucije obavljala je poslove višeg savetnika u Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koja je osnovao ili ima učešća u kapitalu ili upravljanju korisnik javnih sredstava sa mestom rada u Beogradu, a u periodu od 2015. godine do 2016. godine obavljala je poslove samostalnog savetnika i u periodu od 2012. godine do 2015. godine poslove savetnika u okviru istog sektora.
Prethodno radno iskustvo: Simexgroup, Subotica (Simex, Zlatibor voda i Higlo)
Stručnjak za finansijsku kontrolu i logistiku.

Posebne oblasti znanja i veština:
- Sertifikat za državnog revizora,
- Položen stručni ispit za rad u organima državne uprave,
- Učesnik tvining lajt projekta „Sistem za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta u Državnoj revizorskoj instituciji – filozofija, regulatorni okvir i praktični pristupi“,
- Svakodnevno korišćenje računara uz odlično poznavanje velikog broja korisničkih aplikacija,
- Znanje engleskog jezika.