Dragan Golubović

U Državnoj revizorskoj instituciji zasnovao je radni odnos 2012. godine, na poslovima višeg savetnika u reviziji, a od 2016. godine obavlja poslove državnog revizora u Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava. Nakon organizacionih promena, od 2019. godine nastavlja sa radom u Sektoru broj 4. Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 4 od 3. marta 2020. godine, imenovan od strane Saveta Državne revizorske institucije.

Rođen je 27.12.1968. godine u Kovinu, Republika Srbija. Osnovnu i srednju mašinsko-energetsku školu završio je u Smederevu. Nastavio je stručno obrazovanje i stekao sledeća zvanja:

- Inženjer organizacije rada (1991), Viša škola za organizaciju u Novom Sadu,

- Inženjer informatike (1994), Viša škola za informatiku u Novom Sadu,

- Diplomirani ekonomista (1999),Ekonomski fakultet u Nišu-smer poslovna ekonomija,

- Master ekonomista (2010), Ekonomski fakultet u Beogradu – master studije na smeru:

računovodstvo, revizija i poslovne finansije,

- Ovlašćeni revizor (2013), Komora ovlašćenih revizora, Beograd,

- Ovlašćeni interni revizor (2014),Komora ovlašćenih revizora, Beograd,

- Državni revizor (2015), Državna revizorska institucija, Beograd

- Službenik za javne nabavke (2016),Uprava za javne nabavke, Beograd,

- Ovlašćeni državni revizor (2019), Državna revizorska institucija, Beograd.

Ima više od 30 godina radnog iskustva u javnom sektoru, od čega više od 22 godine u javnom komunalnom preduzeću na rukovodećim poslovima u oblasti proizvodnje, razvoja i održavanja poslovnih informacionih sistema, računovodstvenim, finansijskim, komercijalnim, pravnim, kadrovskim i opštim poslovima. U Državnoj revizorskoj instituciji, više od sedam godina, zaposlen je na poslovima revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnika javnih sredstava.

Učestvovao je na brojnim seminarima i radionicama u oblasti revizije javnog sektora.

Služi se engleskim jezikom.

Oženjen je i ima dvoje dece.