Stojanka Milovanović

Vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti od 06. avgusta 2018. godine, imenovana od strane Saveta Državne revizorske institucije. Zbog organizacionih promena, Savet Državne revizorske institucije doneo je odluku da Stojanka Milovanović od 2019. godine nastavlja sa radom kao vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2.

Rođena 26. septembra 1965. godine u Bratuncu u Bosni i Hercegovini. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Lajkovcu, a Ekonomski fakultet u Beogradu.

Ima više od 29 godina radnog staža od čega u računovodstvu, finansijama i komercijali državnih preduzeća preko 13 godina, kao rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije opštine preko sedam godina. U Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije zaposlila se 20. januara 2011. godine kao viši savetnik u reviziji u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti, a od 01. juna 2015. godine radila je kao državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti do imenovanja na funkciju vrhovnog državnog revizora.

Posebne oblasti znanja i veština: sertifikat za ovlašćenog državnog revizora; sertifikat za državnog revizora; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave; ovlašćeni računovođa, Savez računovođa i revizora Srbije; revizor, rešenje Savezno ministarstvo finansija SRJ, 2001. godine; sudski veštak ekonomsko-finansijske oblasti i sertifikat o sticanju zvanja iz oblasti informatike. Kada je reč o projektima, učestvovala je u dvogodišnjem tvining projektu „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ koji je Državna revizorska institucija Republike Srbije realizovala u saradnji sa Revizorskim sudom Holandije i Kancelarijom generalnog revizora Velike Britanije. Takođe, učestvovala je u tvining lajt projektu „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji'' sprovedenom sa VRI Letonske Republike.

Udata je i ima jedno dete.