Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
41 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија „Нови дом“, Врање за 2022. годину 2023
42 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Стандард“, Шид за 2022. годину 2023
43 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке слободе и правде, Београд за 2022. годину 2023
44 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Завода за смештај одраслих „Мале Пчелице“, Крагујевац у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и остваривање и распоред прихода у 2022. години 2023
45 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Опште болнице Горњи Милановац, Горњи Милановац за 2022. годину 2023
46 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Агенције за реституцију, Београд који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнада трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
47 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Завршног рачуна Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Београд за 2022. годину 2023
48 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Опште болнице Крушевац, Крушевац у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене за 2022. годину 2023
49 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "Водовод Мионица", Мионица за 2022. годину 2023
50 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Акционарског друштва Холдинг „Индустрија каблова“, Јагодина за 2022. годину 2023
51 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Општине Шид која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Шид за 2013. годину 2023
52 Резиме извештаја о ревизији завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд за 2022. годину 2023
53 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Привредног друштва за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Yumco-Prizosi д.о.о., Врање за 2022. годину 2023
54 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Градског центра за социјални рад у Београду, Београд у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године и остваривање и распоред прихода од 1. јануара до 31. децембра 2022. године 2023
55 Резиме извештј о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања „ЈАТ-Апартмани Копаоник“ друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Копаоник за 2022. годину 2023
56 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола за 2022. годину 2023
57 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Политичке странке „За Краљевину Србију“, Београд за 2022. годину 2023
58 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2022. годину која се односи на мере исправљања по ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2018. годину 2023
59 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Београд за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2017. годину 2023
60 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Клиничко болничког центра Земун, Београд за 2022. годину 2023