Државна ревизорска институција

Делегација ДРИ боравила у студијској посети институцијама Републике Аустрије

14. октобар 2022. година
Делегација ДРИ боравила у студијској посети институцијама Републике Аустрије
Делегација Државне ревизорске институције на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, боравила је од 1013. октобра 2022. године у Бечу, у студијској посети институцијама Републике Аустрије, у организацији Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women).

Циљ тродневне студијске посете био је упознавање представника ДРИ са политикама, институционалним структурама и напорима за системско унапређење родне равноправности у политикама и буџетима Републике Аустрије. Делегација ДРИ је, заједно са осталим учесницима студијске посете из Босне и Херцеговине, искористила ову прилику за прикупљање информација о могућностима за укључивање родних питања у процесе ревизије, а посебно у склопу припрема за спровођење паралелне регионалне ревизије сврсисходности пословања у вези са Циљем одрживог развоја број 5 – Родна равноправност.

Студијска посета обухватила је састанке и презентације релевантних представника Парламентарне буџетске канцеларије Парламента Аустрије, Ревизорског суда Аустрије који обавља и функцију генералног секретаријата ИНТОСАИ, Развојне иницијативе ИНТОСАИ (ИДИ), Федералног министарства финансија, Градске управе града Беча, као и Федералне канцеларије за управљање учинком.

Делегацију ДРИ су, осим др Пејовића, чинили овлашћени државни ревизор Славица Ђурић, државни ревизор Весна Ивановски, секретар Институције Милена Милинковић и начелник Службе за међународну сарадњу и односе с јавношћу Ива Василић Миљић.

Студијска посета представља наставак активности које се спроводе уз подршку UN Women и које су усмерене на јачање капацитета врховних ревизорских институција с циљем доприноса спровођењу обавеза надлежних институција у области родне равноправности и оснаживања жена. Посета је реализована у оквиру регионалног пројекта UN Women „Трансформативно финансирање за родну равноправност ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану”.