Маја Лакићевић

Маја Лакићевић рођена је 6. маја 1965. године у Београду. Након завршених студија на Правном факултету Универзитета у Београду, где је стекла звање дипломираног правника, своје знање унапредила је полагањем правосудног испита и испита за државног ревизора у Државној ревизорској институцији.

Има преко 23 године радног искуства у струци, од којих је више од 14 година провела у јавном сектору.

У периоду од 1996. до 2000. године, радила је као адвокатски приправник, а од 26. октобра 2000. до 10. децембра 2008. године обављала је самосталну делатност адвоката у Београду.

Од 1. августа 2009. до 18. августа 2011. године била је запослена на неодређено време у Министарству животне средине и просторног планирања. У периоду од 18. августа 2011. до 4. јануара 2016. године, решењем Владе именована је на функцију привременог директора Републичке агенције за становање. За време њеног руковођења, Агенција је покренула и реализовала Владин програм изградње 135 станова за социјално становање у седам градова у Републици, као и пројекте суфинансиране из средстава ИПА фондова, који су намењени пружању подршке у побољшању услова становања и приступа јавним објектима.

Почев од 12. јануара 2016. године, била је запослена на радном месту вишег саветника у ревизији у Сектору број 3, у којем се обављају послови ревизије корисника јавних средстава, у области рада, социјалне заштите и здравства.

Након спроведеног јавног конкурса, одлуком председника Државне ревизорске институције, именована је за секретара Институције, почев од 1. јануара 2024. године.

Говори енглески и француски језик.

Удата је и има ћерку и сина.