Објављени ISSAI стандарди

Одлука о усвајању превода Међународних стандарда врховних ревизорских институција (1, 10 и 30) - Преузмите документ