Савет ДРИ 2018-2023

Трећи сазив Савета Државне ревизорске институције Народна скупштина Републике Србије изабрала је 19. априла 2018. године на Трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години. Народни посланици, већином гласова, за председника Савета изабрали су др Душка Пејовића, до тада врховног државног ревизора у Сектору за ревизију буџета локалних власти, док су за потпредседницу реизабрали др Бојану Митровић. За чланове Савета изабарни су Невенка Бојанић, Маријана Симовић и Љиљана Димитријевић. Председника, потпредседницу и чланове Савета народни посланици изабрали су на предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.