Мирјана Гачевић

Мирјана Гачевић рођена је 7. новембра 1963. године у Хан Пијеску, у Босни и Херцеговини, где је завршила основну школу и гимназију. Више школовање наставила је на Економском факултету Универзитета у Београду, где је стекла звање дипломирани економиста.

Кроз додатно образовање стекла је сертификат за финансијско управљање и контролу у јавном сектору, сертификат за државног ревизора и сертификат овлашћеног државног ревизора. Похађала је специјалистичке студије на Правном Факултету Универзитета у Београду на тему буџетског система и буџетске контроле.

Има више од 30 година радног стажа оствареног у државним органима и органима државне управе. У Државној ревизорској институцији запослена је од 2010. године на радном месту државног ревизора и овлашћеног државног ревизора у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије (Сектор 1). Од почетка рада у Државној ревизорској институцији била је члан тима, као и вођа тима који је спроводио ревизију Завршног рачуна буџета Републике Србије и Консолидованог извештаја Републике Србије. Пре тога обављала је стручно-оперативне послове у Министарству омладине и спорта на радном месту начелника Одељења за финансијско-материјалне послове, у Министарству просвете на радном месту начелника Одељења за аналитичко-планске послове, на радном месту вишег саветника за оперативна планирања, затим вишег саветника за стратешки развој и финансијску политику, као и на радним местима која се односе на утврђивање права на финансирање индиректних корисника буџета Републике Србије, као и на финансијско-материјално пословање.

Током рада у органима државне управе била је предавач на више семинара и скупова из области припреме и планирања финансијских планова директних и индиректних корисника буџета, финансирања индиректних корисника из области образовања и састављања финансијских извештаја и има објављене стручне радове из наведених области. Учесник је бројних радних група за израду прописа у области образовања и спорта, у делу који се односи на усаглашавање са прописима за буџетски систем и финансирање наведених области.

Учествовала је у двогодишњем твининг пројекту „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ и у твининг пројекту „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији“. Такође, била је учесник радионица на тему „Проактивна истрага случајева корупције, финансијских превара и економског криминала“ и на тему јавних набавки.

Удата је и мајка је двоје деце.