Маријана Симовић

Рођена је 6. фебруара 1977. године у Сремској Митровици.

Основну школу и гимназију завршила је у Сремској Митровици, а Економски факултет у Суботици, стекавши на њему звање дипломираног економисте.

Члан је Савета Државне ревизорске институције је од 25. априла 2018. године. Изабрана је од стране Народне Скупштине Републике Србије на Трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години, на основу oдлуке Народне Скупштине Републике Србије о избору Савета Државне ревизорске институције, РС број 19.

Иза себе има 18 година радног стажа. У Државној ревизорској институцији запослена је од 12. децембра 2012. године.
Пре избора за члана Савета Државне ревизорске институције обављала је послове вишег саветника у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица која је основао или има учешћа у капиталу или управљању корисник јавних средстава са местом рада у Београду, у периоду од 2015. године до 2016. године обављала је послове самосталног саветника, а у периоду од 2012. године до 2015. године послове саветника у оквиру истог сектора. Радила је у предузећу Simexgroup, Суботица (Simex, Златибор вода и Хигло) на положају стручњака за финансијску контролу и логистику.

У домену посебних области знања и вештина које је током свог рада стекла и савладала, истичу се: сертификат за државног ревизора, положен стручни испит за рад у органима државне управе, учешће на твининг лајт пројекту „Систем за уверавање у квалитет и контролу квалитета у Државној ревизорској институцији – филозофија, регулаторни оквир и практични приступи“, свакодневно коришћење рачунара уз одлично познавање великог броја корисничких апликација и знање енглеског језика.