Савет ДРИ 2012-2017/18

На петој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, која је одржана 17. септембра 2012. године, чланови Одбора су размотрили кандидатуре и утврдили листу кандидата за председника, потпредседника и чланове Савета Државне ревизорске институције. Кандидат за председника Савета био је Радослав Сретеновић, за потпредседницу др Бојана Митровић, а за чланове Савета Наталија Ћатовић, Гордана Тишма и Мирослав Митровић. Нови сазив Савета Државне ревизорске институције, изабран је 25. септембра 2012. године. За председника Савета, по други пут на ту функцију, Народна скупштина изабрала је Радослава Сретеновића, за потпредседницу др Бојану Митровић, за чланове Наталију Ћатовић, Гордану Тишму и Мирослава Митровића.