Одазивни извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа одазивних извештаја Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Универзитета у Новом Саду – Академије уметности, Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину 2023
2 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Универзитета у Београду – Технолошко - металуршког факултета, Београд, у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину 2023
3 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
4 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Машинског факултета Универзитета у Београду, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
5 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Универзитета у Београду - Учитељског факултета, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и плате, додатке на плату, накнаде плате, накнаде трошкова и друга примања у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
6 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Факултета организационих наука, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
7 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Академије струковних студија Јужна Србија, Лесковац/Топличке академије струковних студија, Прокупље за 2021. годину 2023
8 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Академије струковних студија Јужна Србија, Лесковац за 2021. годину 2023
9 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи“ Министарства здравља, Београд 2023
10 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи“ Универзитетског клиничког центра Србије, Београд 2023
11 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи“ Опште болнице „Стефан Високи“, Смедеревска Паланка 2023
12 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи“ Универзитетског клиничког центра Војводине, Нови Сад 2023
13 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Фонда за науку Републике Србије, Београд, која се односи на остваривање и расподелу прихода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године 2023
14 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Казнено - поправног завода у Сремској Митровици, Сремска Митровица, која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији завршног рачуна и правилности пословања Казнено-поправног завода у Сремској Митровици за 2015. годину 2023
15 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“ Министарства информисања и телекомуникација, Београд 2023
16 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Дома здравља Обреновац, Обреновац у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години 2023
17 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Београд, за 2021. годину 2023
18 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2017. годину 2023
19 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Академије струковних студија Шабац, Шабац за 2021. годину 2023
20 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Дома здравља „Др Сава Станојевићˮ Трстеник, у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расхода за запослене у 2021. години 2023