Одазивни извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа одазивних извештаја Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Академије струковних студија Шумадија, Крагујевац за 2021. годину 2023
2 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац за 2021. годину 2023
3 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, Голубац за 2021. годину 2023
4 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Славија хотела друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Београд (Врачар) за 2021. годину 2023
5 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2021. годину 2023
6 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину 2023
7 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Привредног суда у Крагујевцу, Крагујевац за 2022. годину 2023
8 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Пећинци за 2022. годину 2023
9 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Министарства просвете (Глава 26.0 Министарство просвете и Глава 26.4 Више и универзитетско образовање), Београд за 2022. годину 2023
10 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“, Сремска Митровица за 2022. годину 2023
11 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Акционарског друштва за услуге на тржницама „Тржница“, Суботица за 2022. годину 2023
12 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Предузећа за производњу и промет аутоделова 21. октобар д.о.о, Крагујевац за 2022. годину 2023
13 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд за 2022. годину 2023
14 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Високe школe струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда за 2022. годину 2023
15 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Дирекције за железнице, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину 2023
16 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2022. годину 2023
17 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Здравственог центра Врање, Врање за 2022. годину 2023
18 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Развојне агенције Србије, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
19 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Алексинац за 2022. годину 2023
20 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Неготин за 2022. годину 2023