Одазивни извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа одазивних извештаја Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, за 2022. годину 2024
2 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Mинистарства спорта који се односи на поступак доделе, распореда и контроле трошења средстава буџета Републике Србије од 1. јануара до 31. децембра 2022. године 2024
3 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Универзитета у Крагујевцу – Факултета медицинских наука, Крагујевац, којa се односи на утврђивање, обрачун и исплату примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у 2021. и 2022. години 2024
4 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд 2024
5 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ Дома здравља Смедерево 2024
6 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ Дома здравља Нови Сад 2024
7 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ Дома здравља Крагујевац 2024
8 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Палилула, Београд 2024
9 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Крагујевац, Крагујевац по ревизији сврсисходности пословања „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке” 2024
10 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Кабинета министра за развој недовољно развијених општина на територији Републике Србије, Београд за 2022. годину 2024
11 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Дома здравља ,,Богатић”, Богатић у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2024
12 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) ревизији правилности пословања Општине Бечеј која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бечеј за 2010. годину 2024
13 Извештај о отклањању неправилности и несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Куршумлија“ 2024
14 Извештај о отклањању неправилности и несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Крушевац“ 2024
15 Извештај о отклањању неправилности и несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Алексинац“ 2024
16 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Дома здравља Власотинце, Власотинце у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2024
17 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Опште болнице „Студеница“, Краљево у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2024
18 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање SAP ERP финансијским системом града Београда“, Секретаријат за финансије града Београда, Бул. Николе Пашића 6, 11000 Београд 2024
19 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Информациони систем у јавном градском превозу у граду Новом Саду”, Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад 2024
20 Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Информациони систем у јавном градском превозу у граду Нишу”, Јавно комунално предузеће „Дирекција за јавни превоз града Ниша“ 2024