Одазивни извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа одазивних извештаја Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Републичког јавног тужилаштва, Београд за 2021. годину 2023
2 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица за 2021. годину 2023
3 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Привредног друштва за трговину и угоститељство Колубара-Угоститељство д.о.о Вреоци за 2021. годину 2023
4 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Комуналног јавног предузећа „Златибор“, Чајетина за 2021. годину 2023
5 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне стручне службе „Сомбор“ д.о.о, Сомбор за 2021. годину 2023
6 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Универзитетског клиничког центра Ниш, Ниш за 2021. годину 2023
7 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Холдинг компаније Памучни комбинат Yumco а.д, Врање за 2021. годину 2023
8 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја „Коридори Србије“ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2021. годину 2023
9 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Рековац која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Рековац за 2016. годину 2023
10 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Градске општине Севојно која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Севојно за 2016. годину 2023
11 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Универзитетског клиничког центра Србије, Београд за 2021. годину 2023
12 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Општине Параћин, Параћин за 2021. годину 2023
13 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Универзитета у Београду – Грађевинског факултета, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и плате, додатке на плату, накнаде плате, накнаде трошкова и друга примања у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
14 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Oпштине Коцељева у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и расходе за запослене за 2021. годину код директних корисника буџетских средстава 2023
15 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Привредног друштва за дистрибуцију гаса „Лозница-гас“ д.о.о. у мешовитој својини, Лозница за 2021. годину 2023
16 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Водопривредног друштва „Западна Бачка“ д.о.о, Сомбор за 2021. годину 2023
17 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Ивањица“ Ивањица у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и потраживања од купаца у 2021. години 2023
18 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и трошкове накнада по уговорима за рад ван радног односа и остали лични расходи за 2021. годину 2023
19 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Ниша“, Ниш 2023
20 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) Завршног рачуна Националне службе за запошљавање, Крагујевац за 2021. годину 2023