Европски ревизорски суд – EРС

Европски ревизорски суд (European Court of Auditors), као институција за екстерну ревизију Европске уније, развија добре контакте и односе са сличним организацијама широм света. Нарочиту пажњу поклања врховним ревизорским институцијама у Европи, у оквиру које је нарочито важна сарадња са врховним ревизорским институцијама држава чланица ЕУ и држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ.

Сарадња са врховним ревизорским институцијама централноевропских и источноевропских држава је започела 1993. године када је Европски ревизорски суд организовао први састанак челника ових институција у Берлину. Циљ је била размена искустава на успостављању или реорганизацији врховних ревизорских институција у државама са демократијом у развоју.

Од 1997. године, Европски ревизорски суд и државе чланице ЕУ су повећале сарадњу са овим државама и новим државама потенцијалним кандидатима и њиховим врховним ревизорским институцијама, и на формалном и на практичном нивоу, како би се олакшале размене информација, развијале методологије ревизије и промовисала стручна обука. Током целокупног овог периода, драгоцен партнер у сарадњи је била и SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management - Подршка унапређења руковођења и управљања), која представља заједничку иницијативу Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и Европке уније, успостављењу 1992. године, и првенствено финансирану од стране Европке уније.

Након пријема нових чланица у периоду од 2004. до 2007. године, настављена је сарадња са врховним ревизорским институцијама преосталих држава кандидата (Турске, Хрватске, Северне Македоније и Исланда), као и са врховним ревизорским институцијама држава потенцијалних кандидата (Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије).

Препознајући користи и вредности активности сарадње Мреже, као и производа те сарадње за чланице Мреже које се припремају за придруживање ЕУ, врховне ревизорске институције ове Мреже су посвећене одржавању политике ’’отворених врата’’ и проширењу чланства на нове државе потенцијалне кандидате, а на основу установљених правила и критеријума.

Државна ревизорска институција Србије је чланица Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ од августа 2010. године.