Стојанка Миловановић

Рођена је 26. септембра 1965. године у Братунцу у Босни и Херцеговини. Основну и средњу Економску школу завршила је у Лајковцу, а Економски факултет у Београду.

На позицију врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти ступила је 6. августа 2018. године. Именована је од стране Савета Државне ревизорске институције. Због организационих промена, Савет Државне ревизорске институције донео је одлуку да Стојанка Миловановић од 2019. године наставља са радом као врховни државни ревизор у Сектору број 2.

Има више од 29 година радног стажа од чега у рачуноводству, финансијама и комерцијали државних предузећа преко 13 година, а као руководилац Одељења за буџет и финансије општине преко седам година. У Државној ревизорској институцији Републике Србије запослила се 20. јануара 2011. године као виши саветник у ревизији у Сектору за ревизију буџета локалних власти, а од 1. јуна 2015. године радила је као државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти до именовања на функцију врховног државног ревизора.

У домену посебних области знања и вештина које је током свог рада стекла и савладала, истичу се: сертификат за овлашћеног државног ревизора; сертификат за државног ревизора; положен стручни испит за рад у органима државне управе; сертификат за овлашћеног рачуновођу, Савез рачуновођа и ревизора Србије; звање ревизора, према решењу Савезног министарства финансија СРЈ, 2001. године; звање судског вештака економско-финансијске области и сертификат о стицању звања из области информатике. Када је реч о пројектима, учествовала је у двогодишњем твининг пројекту „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који је Државна ревизорска институција Републике Србије реализовала у сарадњи са Ревизорским судом Холандије и Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије. Такође, учествовала је у твининг лајт пројекту „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији“ спроведеном са ВРИ Летонске Републике.

 

Удата је и има једно дете.