Љиљана Димитријевић

Рођена је 10. фебруара 1972. године у Кикинди.

Основну школу и гимназију завршила је у Кикинди, а Факултет за пословне студије у Београду. По образовањеу је дипломирани економиста.

Члан је Савета Државне ревизорске институције од 25. априла 2018. године. Изабрана је од стране Народне скупштине Републике Србије на Трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години, на основу oдлуке Народне Скупштине Републике Србије о избору Савета Државне ревизорске институције, РС број 19.

Иза себе има 25 година радног стажа. У Државној ревизорској институцији је запослена од 5. марта 2010. године.
Пре избора за члана Савета Државне ревизорске институције, обављала је послове овлашћеног државног ревизора у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије од 2013. године, а у периоду од 2010. године до 2013. године обављала је послове државног ревизора у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије.

Претходно радно искуство: Влада Републике Србије, Министарство рада и социјалне политике – саветник у Одељењу за економско-финансијске послове из области социјалне заштите; „Лукоил-Беопетрол“ а.  д. Београд – менаџер контроле и оптимизације трошкова одељења управљања новчаним токовима у финансијском сектору; „Беопетрол“ а. д. Београд – самостални референт финансијске оперативе у Одељењу финансијске оперативе, Службе динарских послова у Сектору за економско-финансијске послове; „Teher – Tranzir“ KFT – Мађарско представништво у Београду – комерцијалиста у спољној трговини; „Пo-Бo“ – Пословна банка података – шеф комерцијале транспорта.

У домену посебних области знања и вештина које је током свог рада стекла и савладала, истичу се: сертификат за овлашћеног државног ревизора, сертификат за државног ревизора, положен стручни испит за рад у органима државне управе, сертификат за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, сертификат ''Deloitte Academy'' Москва, Општи принципи рачуноводства – GAAP, сертификат ''Management training international'', Москва – Решавање конфликата међу менаџерима, сертификат ''The 7 Habits of Highly Effective People'', Mосква – седам вештина за високо ефикасне људе, знање енглеског и руског језика и свакодневно коришћење рачунара уз одлично познавање великог броја корисничких апликација.