Етички кодекс

Етички кодекс је интерни акт Институције који ближе уређује етичка начела, општеприхваћена правила понашања и професионалне стандарде којих су дужни да се придржавају функционери, државни службеници и намештеници. Етички кодекс Државне ревизорске институције објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 117/21.

Преузмите документ