Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Суботице по ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Суботице у делу који се односи на јавне набавке у 2021. и 2022. години и дотације невладиним организацијама у 2022. години 2024
2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Чајетина по ревизији правилности пословања Општине Чајетина која се односи на мере исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Чајетина за 2012. годину 2024
3 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Сокобања по ревизији правилности пословања Општине Сокобања која се односи на мере исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Сокобања за 2012. годину 2024
4 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024
5 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Опште болнице „Врбас“, Врбас у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2024
6 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Геронтолошког центра Суботица, Суботица по ревизији правилности пословања у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и остваривање и распоред прихода у 2022. години 2024
7 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Гаџин Хан по ревизији правилности пословања Општине Гаџин Хан која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Гаџин Хан за 2017. годину 2024
8 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Зајечара по ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Зајечара у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину 2024
9 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Мерошина по ревизији правилности пословања Општине Мерошина која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Мерошина за 2013. годину 2024
10 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци“ 2024
11 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља „Бела Црква“ Бела Црква по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља „Бела Црква“ Бела Црква“ 2024
12 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде по ревизији сврсисходности пословања „Ефективност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређење квалитета воде (ЦОР 6.3)“ 2024
13 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства заштите животне средине по ревизији сврсисходности пословања „Ефективност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређење квалитета воде (ЦОР 6.3)“ 2024
14 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре по ревизији сврсисходности пословања „Ефективност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређење квалитета воде (ЦОР 6.3)“ 2024
15 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома ,,Ветерник“, Ветерник по ревизији правилности пословања у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и остваривање и распоред прихода у 2022. години 2024
16 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Прибој, Прибој по ревизији правилности пословања у делукоји се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Прибој за 2015. годину 2024
17 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Београда, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
18 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Новог Сада, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
19 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Агенције за привредне регистре, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
20 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024