Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког јавног тужилаштва, Београд, по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 2023
2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Комуналног јавног предузећа „Златибор“, Чајетина по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
3 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Привредног друштва за трговину и угоститељство Колубара-угоститељство д.о.о, Вреоци по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
4 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица за 2021. годину по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
5 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Пољопривредне стручне службе „Сомбор“ доо, Сомбор по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 2023
6 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Холдинг компаније Памучни комбинат Yumco ад, Врање по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
7 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитетског клиничког центра Ниш, Ниш по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
8 Послеревизиони извештај о мерама исправљања „Коридори Србије“ друштва са ограниченом одговорношћу, Београд по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
9 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске општине Севојно, Ужице по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Севојно за 2016. годину 2023
10 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Рековац по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Рековац за 2016. годину 2023
11 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитетског клиничког центра Србије, Београд по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
12 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Рековац по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Рековац за 2016. годину 2023
13 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа Дирекција за изградњу Општине Параћин, Параћин по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
14 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Београду – Грађевинског факултета, Београд по ревизији правилности пословања које се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и плате, додатке на плату, накнаде плате, накнаде трошкова и друга примања у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
15 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Коцељева по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и расходе за запосленеза 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава 2023
16 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Водопривредног друштва „Западна Бачка“ д.о.о. Сомбор по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 2023
17 Послеревизиони извештај о мерема исправљања Привредног друштва за дистрибуцију гаса „Лозница-гас“ д.о.о. у мешовитој својини, Лозница по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
18 Послеревизиони извештај о мерема исправљања Јавног комуналног предузећа „Ивањица“, Ивањица по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и потраживања од купаца у 2021. години 2023
19 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Националне службе за запошљавање, Крагујевац по ревизији завршног рачуна за 2021. годину 2023
20 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Ниша“, Ниш по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023