Информатор

Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 31. март 2022. године.

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 30. септембар 2021. године.

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 31. децембар 2020. године.

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 30. септембар 2020. године.

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 31. март 2020. године.

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 30. септембар 2019. године.

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 30. јун 2019. године

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 31. март 2019. године

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 31. јануар 2019. године

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: 30. април 2018. године

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: март 2017. године

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: јун 2016. године

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: март 2015. године

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: децембар 2014. године

Овде можете преузети датотеку у PDF формату. Ажуриран: јун 2013. године