Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
1 Златиборски управни округ 2024
2 Општина Кладово 2024
3 Општина Мало Црниће 2024
4 Општина Ковачица 2024
5 Општина Куршумлија 2024
6 Општина Мали Иђош 2024
7 ГО Пантелеј, Ниш 2024
8 ГО Нишка Бања, Ниш 2024
9 ГО Медијана, Ниш 2024
10 ГО Чукарица, Београд 2024
11 Јавно предузеће Развојна агенција, Пожега 2024
12 Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наиссус, Ниш 2024
13 Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље 2024
14 Јавно предузеће за водоснабдевање Морава Велика Плана 2024
15 Јавно предузеће Топлана Прибој, Прибој 2024
16 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Нови Пазар 2024
17 Јавно предузеће за обављање комуналне делатности Белимарковац Врњачка Бања 2024
18 Јавно комунално предузеће Простор Сомбор 2024
19 Јавно комунално предузеће Горица, Ниш 2024
20 Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, Добановци 2024