Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
1 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 2023
2 Правни факултет Универзитета у Новом Саду 2023
3 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 2023
4 Филолошки факултет Универзитета у Београду 2023
5 Општа болница Горњи Милановац, Горњи Милановац 2023
6 Дом „Ветерник", Ветерник 2023
7 Геронтолошки центар Суботица, Суботица 2023
8 Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор 2023
9 Општа болница Врбас, Врбас 2023
10 Дом здравља Ниш, Ниш 2023
11 Здравствени центар Сурдулица, Сурдулица 2023
12 Дом здравља Власотинце, Власотинце 2023
13 Општа болница „Студеница“, Краљево 2023
14 Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад", Нови Сад 2023
15 Специјална болница за интерне болести Младеновац 2023
16 Завод за смештај одраслих „Мале Пчелице", Крагујевац 2023
17 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд 2023
18 Здравствени центар Кладово, Кладово 2023
19 Дом здравља „Богатић“, Богатић 2023
20 Дом за душевно оболела лица „1. октобар" Стари Лец, Пландиште 2023