Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
1 Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”, Београд 2023
2 Клиничко-болнички центар „Звездара”-Београд, Београд 2023
3 Дом здравља Нови Сад, Нови Сад 2023
4 Фонд за социјално осигурање војних осигураника 2023
5 Градски Центар за социјални рад Београд, Београд 2023
6 Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, Београд 2023
7 Општа болница Параћин, Параћин 2023
8 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”, Београд 2023
9 Општа болница „Алексинац”, Алексинац 2023
10 Здравствени центар Врање, Врање 2023
11 Установа „Геронтолошки центар” Београд, Београд 2023
12 Општа болница Крушевац, Крушевац 2023
13 Здравствени центар Ужице, Ужице 2023
14 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2023
15 Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд 2023
16 Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”, Београд 2023
17 Апотекарска установа Апотека „Београд”, Београд 2023
18 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 2023
19 Дом здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић”, Велика Плана 2023
20 Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање 2023