Отворени подаци

Регистар лица која су стекла звање овлашћени државни ревизор, можете преузети овде, у формату 'xlsx'.
Датум објављивања: 24. новембар 2022. године.

Регистар лица која су стекла звање овлашћени државни ревизор, можете преузети овде, у формату 'csv'.
Датум објављивања: 24. новембар 2022. године.

Регистар лица која су стекла звање државни ревизор, можете преузети овде, у формату 'xlsx'.
Датум објављивања: 20. мај 2020. године.

Регистар лица која су стекла звање државни ревизор, можете преузети овде, у формату 'csv'.
Датум објављивања: 20. мај 2020. године.

Регистар лица која су стекла звање овлашћени државни ревизор, можете преузети овде, у формату 'xlsx'.
Датум објављивања: 20. мај 2020. године.

Регистар лица која су стекла звање овлашћени државни ревизор, можете преузети овде, у формату 'csv'.
Датум објављивања: 20. мај 2020. године.