Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне саветодавне и стручне службе Београд д.о.о Београд-Младеновац за 2022. годину 2023
2 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Апелационог суда у Београду, Београд, за 2022. годину 2023
3 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој железнице у Београду „Београдски метро и воз“, Београд за 2022. годину 2023
4 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне стручне службе „Кикинда“ д.о.о., Кикинда за 2022. годину 2023
5 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Опште болнице Параћин, Параћин за 2022. годину 2023
6 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија д.о.о., Крагујевац за 2022. годину 2023
7 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд за 2022. годину 2023
8 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица за 2022. годину 2023
9 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Друштва за извођење хидрограђевинских радова ПИМ „Хидроинжењеринг“ д.о.о, Београд за 2022. годину 2023
10 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд који се односи на зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
11 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Здравственог центра Ужице, Ужице за 2022. годину 2023
12 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Саобраћајног предузећа Ласта а.д. Београд (Звездара) за 2022. годину која се односи на мере исправљања по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2015. годину 2023
13 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана“, Крушевац за 2022. годину 2023
14 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Дома здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић”, Велика Плана за 2022. годину 2023
15 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Апотекарске установе Апотека „Београдˮ, Београд за 2022. годину 2023
16 Резиме извештаја о ревизији Завршног рачуна Националне службе за запошљавање, Крагујевац за 2022. годину 2023
17 Резиме Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Привредног суда у Крагујевцу, Крагујевац за 2022. годину 2023
18 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Елгас“, Сента за 2022. годину 2023
19 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва „Симпо ШИК“ ДОО, Куршумлија за 2022. годину 2023
20 Резиме извештаја о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије, Београд за 2022. годину 2023