Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног тужилаштва за ратне злочине, Београд, за 2023. годину 2024
2 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину 2024
3 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Пожаревца за 2023. годину 2024
4 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за шуме, Београд за 2023. годину 2024
5 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ваљева за 2023. годину 2024
6 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – глава 24.0, Београд, за 2023. годину 2024
7 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања, Београд, за 2023. годину 2024
8 Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад за 2023. годину 2024
9 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, Београд, за 2023. годину 2024
10 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Београд за 2023. годину 2024
11 Резиме обједињеног извештаја о ревизијама сврсисходности пословања “Информациони системи у јавном градском превозу“ 2024
12 Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступaка набавки у установама средњег образовања“ 2024
13 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд за 2022. годину 2024
14 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Информациони систем у јавном градском превозу у граду Београду“ 2024