Прес материјал

Листа прес материјала Државне ревизорске институције

9. 2. 2023.

Прес материјал - Унапређење бициклистичког саобраћаја

9. 2. 2023.

Презентација - Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

9. 2. 2023.

Прес материјал - Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

9. 2. 2023.

Презентација - Унапређење бициклистичког саобраћаја

7. 2. 2023.

Прес материјал - Информациони системи у правосуђу

7. 2. 2023.

Презентација - Информациони системи у правосуђу

7. 2. 2023.

Прес материјал - Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији

7. 2. 2023.

Презентација - Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији

7. 2. 2023.

Прес материјал - Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи

7. 2. 2023.

Презентација - Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи

3. 2. 2023.

Прес материјал - Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама

3. 2. 2023.

Презентација – Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама

3. 2. 2023.

Прес материјал - Стипендирање студената из буџета Републике Србије

3. 2. 2023.

Презентација - Стипендирање студената из буџета Републике Србије

3. 2. 2023.

Прес материјал - Управљање биомасом као обновљивим извором енергије

3. 2. 2023.

Презентација - Управљање биомасом као обновљивим извором енергије

1. 2. 2023.

Прес материјал - Управљање индустријским отпадним водама

1. 2. 2023.

Презентација – Управљање индустријским отпадним водама

1. 2. 2023.

Прес материјал - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса

1. 2. 2023.

Презентација - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса

1. 2. 2023.

Прес материјал - Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја

1. 2. 2023.

Презентација - Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја

27. 1. 2023.

Прес материјал - Ефикасност расподеле и коришћења наменских трансфера у социјалној заштити

27. 1. 2023.

Презентација - Ефикасност расподеле и коришћења наменских трансфера у социјалној заштити

27. 1. 2023.

Презентација - Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава

27. 1. 2023.

Прес материјал - Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава“

27. 1. 2023.

Презентација – Управљање опасним отпадом

27. 1. 2023.

Прес материјал – Управљање опасним отпадом

24. 12. 2021.

Презентација - Управљање националним парковима у Републици Србији

24. 12. 2021.

Прес материјал - Управљање националним парковима у Републици Србији

24. 12. 2021.

Презентација - Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса

24. 12. 2021.

Прес материјал - Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса

24. 12. 2021.

Презентација - Управљање информационим системом локалне пореске администрација

24. 12. 2021.

Прес материјал - Управљање информационим системом локалне пореке администрације

31. 12. 2020.

Презентација - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у министарствима

31. 12. 2020.

Прес материјал - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у министарствима

31. 12. 2020.

Презентација - Управљање пластичним отпадом

31. 12. 2020.

Прес материјал - Управљање пластичним отпадом

31. 12. 2020.

Презентација - Налази и препоруке у ревизијама финансијских извештаја у 2019. години

31. 12. 2020.

Презентација – Налази, закључци и препоруке у ревизијама правилности пословања у 2019. години

31. 12. 2020.

Презентација – Управљање Програмом модернизације школа

31. 12. 2020.

Прес материјал - Управљање Програмом модернизације школа

31. 12. 2020.

Презентација – Ефикасност наплате изворних прихода у јединицама локалних самоуправа

31. 12. 2020.

Прес материјал - Ефикасност наплате изворних прихода у јединицама локалних самоуправа

31. 12. 2020.

Презентација – Обезбеђивање услуге у области социјалне заштите – Лични пратилац детета

31. 12. 2020.

Прес материјал - Обезбеђивање услуге у области социјалне заштите – Лични пратилац детета

31. 12. 2020.

Презентација – Пошумљавање у Републици Србији

31. 12. 2020.

Прес материјал - Пошумљавање у Републици Србији

31. 12. 2020.

Презентација - Управљање информационим системима у јавним предузећима за обједињену наплату

31. 12. 2020.

Прес материјал - Управљање информационим системима у јавним предузећима за обједињену наплату

31. 12. 2020.

Презентација – Функционисање градског и приградског превоза путника

31. 12. 2020.

Прес материјал - Функционисање градског и приградског превоза путника

31. 12. 2020.

Презентација – Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге

31. 12. 2020.

Прес материјал - Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге

31. 12. 2020.

Презентација - Подстицаји мерама руралног развоја

31. 12. 2020.

Прес материјал - Подстицаји мерама руралног развоја

31. 12. 2020.

Презентација – Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама

31. 12. 2020.

Прес материјал - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама

31. 12. 2020.

Презентација – Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном сектору

31. 12. 2020.

Прес материјал - Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном сектору

31. 12. 2020.

Презентација - Информациона безбедност у здравственим информационим системима

31. 12. 2020.

Прес материјал - Информациона безбедност у здравственим информационим системима

31. 12. 2019.

Презентација - Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром

31. 12. 2019.

Прес материјал - Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром

31. 12. 2019.

Презентација - Превенција поплава у РС

31. 12. 2019.

Прес материјал - Превенција поплава у РС

31. 12. 2019.

Презентација - Материјална подршка као мера смањења сиромаштва

31. 12. 2019.

Прес материјал - Материјална подршка као мера смањења сиромаштва

31. 12. 2019.

Презентација - Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и утицај на трошкове здравствене заштите

31. 12. 2019.

Прес материјал - Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и утицај на троскове здравствене заштите

31. 12. 2019.

Презентација - Ефикасност контроле аквизиција од стране надлежних органа

31. 12. 2019.

Прес материјал - Ефикасност контроле аквизиција од стране надлежних органа

31. 12. 2019.

Презентација - Ефикасност информационог система за Регистар непокретности у јавној својини

31. 12. 2019.

Прес материјал - Ефикасност информационог система за Регистар непокретности у јавној својини

31. 12. 2019.

Презентација - Давање у закуп пословног простора у својини ЈЛС

31. 12. 2019.

Прес материјал - Давање у закуп пословног простора у својини ЈЛС

31. 12. 2019.

Презентација - Управљање индустријским отпадом

31. 12. 2019.

Прес материјал - Управљање индустријским отпадом

31. 12. 2019.

Презентација - Ефикасност надзора над експлоатацијом рудног богатства

31. 12. 2019.

Прес материјал - Ефикасност надзора над експлоатацијом рудног богатства

31. 12. 2018.

Презентација "Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима"

31. 12. 2018.

Прес материјал "Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима"

31. 12. 2018.

Презентација "Противградна заштита у Републици Србији"

31. 12. 2018.

Прес материјал "Противградна заштита у Републици Србији"

31. 12. 2018.

Презентација Извештај о раду ДРИ за 2018. годину