Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Представљен Обједињени извештај о ревизијама сврсисходности пословања „Информациони системи у јавном градском превозу“
19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизијама сврсисходности пословања „Информациони системи у јавном градском превозу“

Потребна је сарадња градских управа и градских предузећа која врше услугу јавног градског превоза у Републици Србији, у циљу покретања заједничке иницијативе ка стандардизацији информационих система у јавном градском превозу, што је кључни корак ка пружању бољих и свеобухватнијих услуга грађанима и успостављању неопходне поузданости система, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ). 

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”
19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање SAP ERP финансијским информационим системом града Београда”
8. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање SAP ERP финансијским информационим системом града Београда”

Неопходно је унапредити апликативне контроле, обезбедити размену података у форматима који ће смањити зависност од добављача услуге, успоставити услужни/хелп деск, побољшати подршку корисницима и јачањем информационе заштите обезбедити неопходан ниво поузданости SAP ERP финансијског информационог система, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП) у Републичком фонду за здравствено осигурање”
8. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП) у Републичком фонду за здравствено осигурање”

Неопходно је да Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) унапреди ИТ управљање, обезбеди виши ниво информационе безбедности и обезбеди континуитет пословања у случају прекида сарадње са пружаоцем услуге одржавања информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП), речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“
5. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“

Иако је Република Србија од стране међународних организација оцењена као једна од седам земаља која успешно спроводи родно одговорно буџетирање, потребна је ефикаснија имплементација родне перспективе у буџетски процес, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“
5. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“

Република Србија је показала спремност да у свој национални контекст угради Циљеве одрживог развоја, али је неопходно дефинисати дугорочне националне развојне приоритете и успоставити континуирану координацију свих надлежних органа и заинтересованих страна, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).