Европска организација врховних ревизорских институција – EUROSAI

EUROSAI  је регионална организација INTOSAI коју су створиле њене европске чланице 1989. године и која тренутно повезује 50 врховних ревизорских институција широм Европе (ВРИ 49 европских држава и Европски рачунски суд).

Њени циљеви су првенствено да промовише професионалну сарадњу међу ВРИ чланицама, размену информација и документације, проучавање ревизије јавног сектора, подстиче стварање академских позиција у овој области и обезбеђује унификацију терминологије у области ревизије јавног сектора.

EUROSAI обавља своје активности кроз три тела: Конгрес, Управни одбор и Секретаријат. Пет званичних језика EUROSAI су: енглески, француски, немачки, руски и шпански.

У јуну 2009. године, на свом XXXV састанку у Кијеву, у Украјини, Управни одбор EUROSAI је примио Државну ревизорску институцију Србије у своје чланство.

Државна ревизорска институција Србије је пуноправна чланица EUROSAI од 23. јуна 2009. године.