Међународна организација врховних ревизорских институција - INTOSAI

INTOSAI је професионална организација врховних ревизорских институција (ВРИ) у земљама које припадају Уједињеним нацијама или њеним специјализованим агенцијама. INTOSAI је аутономна, независна и неполитичка организација и представља удружење организација које се баве екстерном државном ревизијом. Пружа институционализован оквир врховним ревизорским институцијама за унапређење развоја и преношење знања, глобално унапређење државне ревизије и јачање професионалних капацитета, положаја и утицаја ВРИ – чланица. ВРИ играју главну улогу у ревизији државних рачуна и пословања и у промовисању стабилног финансијског управљања и одговорности у својим владама. Како грађани, међународни донатори и остали имају све већа очекивања од националних влада, те владе зависе од ВРИ које им помажу у обезбеђивању јавне одговорности. INTOSAI пружа подршку својим чланицама у овом задатку обезбеђујући им прилике за размену информација и искустава о ревизији и процењујући изазове са којима се суочавају и свету који се мења и постаје све више међусобно зависан.

INTOSAI је основана 1953. године и са првобитне 34 државе, чланство се проширило на преко 190 ВРИ.

Као међународно признати лидер у ревизији јавног сектора, INTOSAI објављује смернице за финансијско управљање и друге области, развија са њима повезане методологије, обезбеђује обуку и промовише размену информација међу чланицама. INTOSAI ради на пет језика: арапском, енглеском, француском, немачком и шпанском.

Државна ревизорска институција Србије је пуноправна чланица INTOSAI од новембра 2008. године.