Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници радионице у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ

20. јун 2022. година
Представници ДРИ учесници радионице у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ

Овлашћени државни ревизор Никола Стефановић, државни ревизор Жељко Мотић и виши саветник за контролу квалитета Милош Мандушић учествовали су на радионици посвећеној наученим лекцијама и даљим корацима у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ (ИДИ) одржаној од 13. до 17. јуна у Ослу, у Норвешкој.

Представници Државне ревизорске институције (ДРИ) одржали су три презентације – „Оквир за мерење учинка врховних ревизорских институција (ВРИ) и употреба резултата на примеру ДРИ Републике Србије“, „Оперативно планирање и надзор и извештавање на примеру ДРИ“, као и „Постигнути резултати, изазови и могућа решења у будућности за ДРИ“.

Током радионице, између осталог, дискутовано је о ситуацији у којој се налазе ВРИ, о управљању ризицима и надзору и извештавању о остваривању стратешког и оперативног плана ВРИ, као и о иновацијама у стратешком планирању и оквиру за мерење учинка ВРИ.

Радионица је организована као међурегионални догађај на коме су учествовали представници Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање ВРИ из Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) и Афричке организације врховних ревизорских институција за енглеско говорно подручје (АФРОСАИ-Е).

Програм за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ је покренут на глобалном нивоу и бави се развојем институционалног капацитета и подршком врховним ревизорским институцијама у стратешком управљању ради бољег учинка ВРИ. Циљ програма је да пружи подршку врховним ревизорским институцијама у препознавању потреба изградње капацитета иу планирању ефикасног стратешког управљања.