Државна ревизорска институција

ДРИ предала Народној скупштини Извештај о раду за 2020. годину

31. март 2021. година
ДРИ предала Народној скупштини Извештај о раду за 2020. годину

Државна ревизорска институција предала је, у складу са Законом и у року, 31. марта Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду за 2020. годину.

ДРИ је испуњењем своје обавезе известила Народну скупштину о извршењу Програма ревизије за 2020. годину, налазима и закључцима утврђеним током спровођења ревизија, датим препорукама, ефектима ревизије, раду служби и Савета ДРИ, обезбеђеним и утрошеним средствима за ради међународној сарадњи.

Током 2020. године ДРИ је сачинила 254 извештаја о ревизији и за откривене неправилности / несврсисходности дала укупно 2.155 препорука.

ДРИ је израдила и 235 послеревизионих извештаја.

У току 2020. године, ДРИ је са партнерским организацијама учествовала у спровођењу четири пројекта, а представници ДРИ учествовали су на 39 међународних конференција и обука путем вебинара.

Уз Извештај о раду ДРИ за 2020. годину достављен је и Извештај о спроведеној екстерној ревизији завршног рачуна ДРИ за 2020. годину.

Извештај о раду ДРИ за 2020. годину можете пронаћи овде.