Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2019

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача Тип HP, партија 6 - можете преузети овде.