Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2019

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2019

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за набавку горива Евро Премиум БМБ 95, Партија 2, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 1/2019 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку горива Евро Дизел, Партија 3, можете преузети овде.