Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2019

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2019

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - боје за штамбиље и франкир машине, Партија 16 - можете преузети овде.