Централизована јавна набавка ЦЈН 5/2018

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2019

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за услуге обавезног осигурања возила, партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге каско осигурања возила, партија 2 - можете преузети овде.