Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2018

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2019

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања запослених у случају хирушких интервенција и тежих болести, Партија 2 - можете преузети овде.