Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2018

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2020

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 7/2018 - можете преузети овде.