Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2019

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2019

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - хефт машине, кламерице, спајалице, лепк и селотејп, Партија 15 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - свеске, блокови, стикери, роковници и мапе, Партија 11 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - фасцикле, Партија 5 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори, Партија 7 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - батерије, Партија 9 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - остали канцеларијски материјал, Партија 17 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - коверте, Партија 4 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - спирале и фолије за коричење, Партија 14 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку образаца, Партија 10 - можете преузети овде.