Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2017

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2020

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за набавку оригинал тонера за HP уређаје, Партија 3 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку оригинал тонера за Minolta уређаје, партија 6 - можете преузети овде.