Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2019

Категорија

Централизоване јавне набавке

Година

2019

Обавештење/Напомена

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача тип Minolta, Партија 9 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача тип Canon, Партија 10 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача тип разно, Партија 13 - можете преузети овде.