Јавна набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума - услуге одржавања службених возила (ЈН 05-19)

Категорија

Јавне набавке мале вредности

Година

2019

Обавештење/Напомена

Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на питања у вези са конкурсном документацијом можете преузети овде.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о закључењу Оквирног споразума за набавку услуга одржавања возила за Партијe 1 и 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Оквирном споразуму за набавку услуга одржавања возила за Партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Оквирном споразуму за набавку услуга одржавања возила за Партију 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.