Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке, набавке на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци у Државној ревизорској институцији

Категорија

Интерна акта

Година

2022

Обавештење/Напомена

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке, набавке на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци у Државној ревизорској институцији - можете преузети овде.