Bilateralna poseta Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije

28. mart 2017. godina
Bilateralna poseta Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom Radoslavom Sretenovićem, boravila je u bilateralnoj poseti Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije, 27. marta 2017. godine.


Cilj posete bila je razmena znanja i iskustva u oblasti implementacije i upotrebe informacionog sistema u postupku sprovođenja revizije.


Državni zavod za reviziju Republike Makedonije predstavio je članovima delegacije Državne revizorske institucije informacioni sistem za sprovođenje revizija, koji je zasnovan na platformi Sharepoint i prilagođen potrebama revizorske metodologije. Susret dveju delegacija pokazao se izuzetno korisnim za Državnu revizorsku instituciju, koja u svom postupku revizije koristi istu softversku platformu, te su članovi delegacija, na čelu sa generalnim državnim revizorima Radoslavom Sretenovićem i Tanjom Tanevskom, imali priliku za bogatu razmenu znanja i iskustava.


Poseta je organizovana uz podršku projekta “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama” koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Vlade Švedske.