Poseta Parlamentu Švajcarske povodom projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“

22. septembar 2014. godina
Poseta Parlamentu Švajcarske povodom projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“
Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, zajedno sa delegacijom Narodne skupštine Republike Srbije, boravio je u studijskoj poseti Švajcarskoj gde se upoznao sa načinom kontrole nad trošenjem javnih finansija koju sprovodi Parlament Švajcarske.

Delegacija iz Srbije, osim sa poslanicima oba doma Parlamenta Švajcarske, sastala se i razmenila iskustva sa državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova, generalnim revizorom Švajcarske, Ministarstvom finansija, Međuministarskom radnom grupom za borbu protiv korupcije.

Švajcarska kao federalna država sa prilično jedinstvenim političkim institucijama i mehanizmima direktne demokratije utiče na ulogu i rad parlamenta, kao i oblike upravljanja finansijama. Delegacija je imala priliku da se upozna sa tri nivoa upravljanja: opštinskim, kantonalnim i federalnim, kroz oba doma parlamenta.

Održana je i posebna tribina o parlamentu kojoj su prisustvovali narodni poslanici oba parlamenta i akademski krugovi koji se bave političkim naukama. Tribini su prisustvovali i švajcarski novinari koju su propratili posetu.

Delegaciju je dočekala potpredsednica donjeg doma parlamenta Christa Markvald, a tom prilikom je postavljena i zastava Republike Srbije na zgradi Parlamenta Švajcarske.

Osim Sretenovića, delegaciju su činili narodni poslanici Veroljub Arsić, Janko Veselinović, Marija Obradović, Olgica Batić i Dubravka Filipovski, generalni sekretar i pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine, Jana Ljubičić i Mirjana Nedeljković.

Poseta i razmena iskustava, koja označava početak razvoja saradnje dva parlamenta i dalji rad na unapređenju parlamentarnog nadzora, organizovana je u okviru projekta "Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine" koji sprovodi Narodna skupština sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.