Predstavnici DRI učesnici prolećnog seminara EUROSAI Radne grupe za reviziju zaštite životne sredine

12. maj 2022. godina
Predstavnici DRI učesnici prolećnog seminara EUROSAI Radne grupe za reviziju zaštite životne sredine

Nikola Stefanović, ovlašćeni državni revizor i Miloš Mandušić, viši savetnik za kontrolu kvaliteta učestvovali su na prolećnom seminaru Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) Radne grupe za reviziju zaštite životne sredine održanom putem video konferencije 10. i 11. maja pod nazivom „Klimatske promene i pitanja vode: vodosnabdevanje/suše, pretnje od poplava“.

Predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i relevantnih nevladinih organizacija razmenili su iskustva o uspostavljanju i upravljanju merama u vezi sa zaštitom životne sredine. Tokom dvodnevnog skupa predstavljene su, između ostalih, teme koje se odnose na vodne resurse širom Evrope, značaj procesa desalinizacije u sušnoj zemlji, održivo korišćenje vode u poljoprivredi, upravljanje rizikom od poplava, vodosnabdevanje i upravljanje otpadnim vodama.

Onlajn skup je organizovala Vrhovna revizorska institucija Poljske, koja predsedava EUROSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine.

Cilj članstva DRI u EUROSAI Radnoj grupi za reviziju zaštite životne sredine je podsticanje i podrška profesionalnoj saradnji i razmena znanja i iskustava u oblasti revizije zaštite životne sredine.