Predstavnici DRI učesnici seminara EUROSAI Radne grupe za IT

13. april 2022. godina
Predstavnici DRI učesnici seminara EUROSAI Radne grupe za IT

Vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović, državni revizori Dragan Stojanović, Dejan Stojiljković i Željko Motić i savetnik za analizu i planiranje Jovan Vuković učestvovali su na onlajn seminaru EUROSAI RG za IT održanom 12. aprila pod nazivom „Voda iza brane – izazovi za VRI u pogledu protoka podataka“ u organizaciji VRI Estonije.

Tokom seminara razmatrane su teme u vezi sa razmenom i zaštitom podataka, kao i praktičnim izazovima u oblasti revizije. Biti u toku sa najnovijim razvojem i najboljom praksom u reviziji, kako je zaključeno na skupu, predstavlja uspeh moderne vrhovne revizorske institucije (VRI).

EUROSAI Radna grupa za IT, kojom predsedava VRI Estonije, nastoji da podstakne evropske VRI u njihovim IT revizijama i korišćenju IT u svakodnevnom radu putem razmene najbolje prakse i zajedničkih aktivnosti. Radna grupa ima za cilj da unapredi institucionalnu razmenu stručnosti i iskustava između VRI u Evropi i da podstakne sprovođenje zajedničkih aktivnosti u oblasti informacionih tehnologija.